Syarat Kelayakan PDF Print E-mail

FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
8
 
 
Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Kewartawanan)
MC221 / EA42
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Perhubungan Awam)
MC222 / EA43
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Penyiaran)
MC223 / EA44
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Periklanan)
MC224 / EA45
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Penerbitan)
MC225 / EA46
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi Instruksional & Latihan) Kepujian
MC226 / EA63
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi Antarapersonal) Kepujian
MC227 / EA62
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Komunikasi (Pengurusan Komunikasi & Polisi) Kepujian
MC228 / EA64
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Syarat Am Universiti
 
  • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
  • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
  • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
  • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
  • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
  • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma Komunikasi dan Media
   
  DAN
   
  Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti
   

2.30
  Diploma yang berkaitan dari UiTM (kemasukan ke semester 1)
   
  DAN
   
  Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti
 
2.00
  Diploma Komunikasi dan Media / Diploma yang berkaitan dari UiTM dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.
   
  DAN
   
  Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti
 
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan lulus dalam Matematik/Matematik Tambahan.
   
  DAN
   
  Lulus temu duga dan ujian bertulis yangdikendalikan oleh Fakulti
   

2.75
  Diploma dari Institusi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan
   
  DAN
   
  Lulus temu duga dan ujian bertulis yangdikendalikan oleh Fakulti
   
Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.00
  Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran
   
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris dan lulus Matematik/Matematik Tambahan
   
  DAN
   
  Lulus temuduga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti

Lepasan STPM/ Setaraf
2.00
  Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am
   
 
DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris dan lulus Matematik/Matematik Tambahan/Matematik Kertas Julai
   
  DAN
   
  Lulus temuduga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti
   

Asasi Undang-Undang UiTM (PI005 / PI006)
2.00
  Asasi Undang-Undang UiTM (PI005/PI006)
   
   
  DAN
   
  Lulus temuduga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti
   
Last Updated on Thursday, 19 August 2010 01:33