Syarat Kelayakan PDF Print E-mail

FAKULTI SAINS GUNAAN
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Biologi)
AS201 / ES02
6 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
 
2.00
 
   
  Diploma bidang berkaitan
   
 
2.30
 
   
  Diploma bidang berkaitan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
 
3.00
 

  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
 
2.75
 
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred B- (2.67) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology dan satu (1) Gred C (2.00) dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Physics / Engineering Physics
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
   
 
 • Biology
 • Mathematics T / Further Mathematics T / Physics / Chemistry
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris
   
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia)
AS202 / ES28
6 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
 
2.00
 
   
  Diploma bidang berkaitan
   
 
2.30
 
   
  Diploma bidang berkaitan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred B- (2.67) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan satu (1) Gred C (2.00) dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Biology
 • Physics / Engineering Physics
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
   
 
 • Chemistry
 • Mathematics T / Further Mathematics T / Physics / Biology
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris
   
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik)
AS203 / ES15
6 Semester
 
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
 
2.00
 
   
  Diploma bidang berkaitan
   
 
2.30
 
   
  Diploma bidang berkaitan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred B- (2.67 ) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Physics / Engineering Physics dan satu (1) Gred C (2.00 ) dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Biology
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
   
 
 • Physics
 • Mathematics T / Further Mathematics T / Biology / Chemistry
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris
   
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Polimer)
AS223 / ES58
6 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.00
   
  Diploma Teknologi Polimer / Diploma bidang berkaitan
   
2.10
   
  Diploma Teknologi Polimer / Diploma bidang berkaitan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.30
   
  Gred C (2.00 ) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Physics / Engineering Physics
 • Biology
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.30
   
  Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
   
 
 • Chemistry
 • Mathematics T / Further Mathematics T / Physics
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris
   
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Biomolekul)
AS224 / ES71
6 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.00
   
  Diploma bidang berkaitan
   
2.30
   
  Diploma bidang berkaitan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred B- (2.67) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology dan satu (1) Gred C (2.00) dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Physics / Engineering Physics / Mathematics / Engineering Mathematics
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
   
 
 • Biology
 • Physics / Mathematics T / Further Mathematics T / Chemistry
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris
   
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia Gunaan)
AS225 / ES59
6 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 

  

  

Lepasan Diploma UiTM
2.00
   
  Diploma bidang Kimia atau Teknologi yang berkaitan
   
2.30
   
  Diploma yang berkaitan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred B- (2.67) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Chemistry/Engineering Chemistry dan satu ( 1) Gred C (2.00 ) dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Physics / Engineering Physics
 • Biology
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf

 

2.50

 

   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
   
 
 • Chemistry
 • Mathematics T / Further Mathematics T / Physics / Biology
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris
   
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Teknologi Makanan)
AS226 / ES60
8 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 

  

  

Lepasan Diploma UiTM
2.00
   
  Diploma Teknologi Makanan
   
2.30
   
  Diploma Teknologi Makanan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred B- (2.67) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Chemistry/Engineering Chemistry dan satu (1) Gred C (2.00 )dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Biology
 • Physics / Engineering Physics
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf

 

2.50

 

   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
   
 
 • Chemistry
 • Mathematics T / Further Mathematics T / Biology / Physics
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris
   
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Perabot)
AS227 / ES61
6 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 

  

  

Lepasan Diploma UiTM
2.00
   
  Diploma Industri Perkayuan / Diploma yang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.00
   
  Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Biology
 • Physics / Engineering Physics
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf

 

2.00

 

   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics T / Further Mathematics T / Mathematics S
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Ekonomi
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris
   
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Tekstil)
AS228 / ES62
6 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 

  

  

Lepasan Diploma UiTM
2.00
   
  Diploma Teknologi Tekstil / Diploma bidang berkaitan
   
2.30
   
  Diploma Diploma bidang berkaitan dari UiTM
   
2.10
   
  Diploma Teknologi Tekstil dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
2.10
   
  Diploma bidang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.30
   
  Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Physics / Engineering Physics / Biology
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf

 

2.30

 

   
  Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
   
 
 • Chemistry
 • Mathematics T / Further Mathematics T / Physics
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai serta lulus Fizik dan Bahasa Inggeris
   
10
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Persekitaran)
AS229 / ES63
6 Semester
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Bahan)
AS230 / ES64
6 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurangkurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 

  

  

Lepasan Diploma UiTM
2.00
   
  Diploma bidang berkaitan
   
2.10
   
  Diploma bidang berkaitan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.30
   
  Gred B- (2.67) dalam mata pelajaran Chemistry / Engineering Chemistry dan dua (2) Gred C ( 2.00) dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Physics / Engineering Physics
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Biology
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf

 

2.30

 

   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam mata pelajaran Chemistry dan gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am:
   
 
 • Mathematics T / Further Mathematics T / Physics / Biology
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris
   
12
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik Industri)
AS231 / ES32
6 Semester
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian Teknologi Bio-Komposit
AS232 / ES66
6 Semester
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 

  

  

Lepasan Diploma UiTM
2.00
   
  Diploma Sains (Fizikal) / Diploma bidang berkaitan
   
2.10
   
  Diploma Sains (Fizikal) / Diploma bidang berkaitan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.30
   
 
Gred B- (2.67) dalam mata pelajaran Physics / Engineering Physics dan dua (2) Gred C (2.00) dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Biology
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf

 

2.30

 

   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam mata pelajaran Physics dan gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am:
   
 
 • Mathematics T / Further Mathematics T / Chemistry / Biology
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris
   
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian Kimia (Analisis Forensik)
AS233 / ES70
6 Semester
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 

Lepasan Diploma UiTM
2.00
   
  Diploma dalam bidang Kimia atau Teknologi yang berkaitan
   
2.30
   
  Diploma bidang berkaitan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan, Kimia dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan, Kimia dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred B- (2.67) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan satu ( 1) Gred C (2.00) dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Biology
 • Physics / Engineering Physics
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf

2.50

 

   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
   
 
 • Chemistry
 • Mathematics T / Further Mathematics T / Physics / Biology
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris
   
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Marin)
AS234 / ES40
6 semester
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 

Lepasan Diploma UiTM
2.00
  Diploma bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.00
   
  Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan dua (2) mata pelajaran berikut:
   
 
 • Biology
 • Physics / Engineering Physics
 • Mathematics / Engineering Mathematics
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali
   
Lepasan STPM / Setaraf

2.00

 

   
  Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am :
   
 
 • Chemistry
 • Biology
 • Mathematics T / Further Mathematics T / Physics
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali
   
Last Updated on Monday, 16 August 2010 04:10