Syarat Kelayakan PDF Print E-mail
Written by Admin ISIS 3   
Sunday, 24 January 2010 02:24

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL KOD PROGRAM DAN TEMPOH PENGAJIAN SYARAT MINIMUM
 
UiTM
UPU


TERBUKA KEPADA ALIRAN
NAMA PROGRAM
TEMPOH PENGAJIAN
Untuk Bumiputera Sahaja

SYARAT AM UNIVERSITI
 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

 
 

1.


 
 
 
BM111
E2220

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Pengajian Perniagaan
(3 tahun / 6 Semester)
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik/Matematik Tambahan
   
  ATAU
   
2. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
 
  Lulus program Pra Diploma Perdagangan (PD003) dari UiTM
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

2.


 
 
 
BM112
E2221

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Pengurusan Bank
( 3 tahun / 6 Semester)
 
 
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
 
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G   
   
   
   
 

 

   
  -Seperti di atas-
   
   
   
   
   
 

 

   
 
   
   
   
   
   

 
 

3.


 
 
 
BM114
E2226

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Analisis Pelaburan
(3 tahun / 6 Semester)
 
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
 
 
 
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G 
   
   
   
   
 

 

   
   
 

 

   
   
  -Seperti di atas-
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
 
 

4.

 
 
 
 
BM115
E2222
 
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans)
( 3 tahun / 6 Semester)
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


   
  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik/Matematik Tambahan
   
ATAU
2. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Perdagangan (PD003) dari UiTM
   
   
   
   
   

 

 

 
 
 

5.

 
 
 
 
BM117
E2227
 
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan)
( 3 tahun / 6 Semester)
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


   
  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik/Matematik Tambahan
   
ATAU
2. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Perdagangan (PD003) dari UiTM
   
   
   
   
   

 

 

Last Updated on Wednesday, 28 July 2010 08:57